Tractament de xoc amb ozó a Barcelona

TRACTAMENT DE XOC AMB OZÓ

El tractament s’ha de realitzar amb el local net i en absència de personal i animals en el seu interior. El protocol d’actuació serà sota la norma UNEIX 400-201-94 de seguretat química, facilitant posteriorment un certificat d’actuació.

 

Segons l’Organització Mundial de la Salut l’ozó és el desinfectant més potent contra tot tipus de microorganismes. El seu poder de desinfecció és, al menys, deu vegades més gran que el de el clor, sent eficaç en un 99% en l’eliminació dels virus, però també en la de bacteris, fongs, espores, protozous.

PROPUR Empresa de Desinfecció

© 2023 PROPUR Empresa de Desinfección Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL