ANÀLISI MICROBIOLÒGIC A BARCELONA

ANÀLISI MICROBIOLÒGIC

En totes les nostres actuacions recomanem la realització d’un mostreig microbiològic de l’abans i després de l’actuació, NTP 299, que és el mètode per al recompte de bacteris i fongs en aire, mitjançant l’aparell SAS (Surface Aire System)compact. Aquestes mostres són portades a un laboratori certificat i posteriorment lliurem el certificat al client.

PROPUR Empresa de Desinfecció

© 2023 PROPUR Empresa de Desinfección Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL