VÍDEO INSPECCIÓ A BARCELONA

VÍDEO INSPECCIÓ

Realitzem vídeo inspeccionis per a conductes o cavitats seques i control del manteniment en conductes d’aire condicionat. Realitzant informe d’estat. La Norma UNEIX 100012 determina els criteris per a decidir si un sistema de climatització està en condicions higièniques acceptables, o si per contra ha de procedir-se a una higienització. Els nivells de contaminants definits per la Norma, fan referència al nombre de microorganismes en aire d’impulsió, en les superfícies dels conductes. A més aquesta norma, defineix uns criteris i estàndards de qualitat per a la neteja de sistemes que són la guia per a la realització del treball de neteja. Nivells de contaminants per sobre dels criteris d’acceptabilitat poden produir efectes perjudicials en la salut, com a irritació d’ulls, mucoses, laringe, etc.

Realitzem vídeo inspeccions per a conductes o cavitats seques.
Realitzem vídeo inspecció roborizada per al control i manteniment en conductes d’aire condicionat.

PROPUR Empresa de Desinfecció

© 2023 PROPUR Empresa de Desinfección Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL